Płyty kostne w ortopedii małych zwierząt. Cz. II - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Płyty kostne w ortopedii małych zwierząt. Cz. II

Streszczenie

W drugiej części artykułu, poświęconej tematyce płyt kostnych, przejrzymy możliwe sposoby dostępu, zasady zakładania płyt kostnych oraz omówimy radiologiczne fazy gojenia kostnego. Na końcu zostaną opisane najczęstsze powikłania.

Słowa kluczowe

płyty kostne, płyty DCP, LC-DCP, MIPO, radiologiczna kontrola faz gojenia kostnego, powikłania gojenia kostnego

Abstract

The second part of the paper discusses the use of bone plates: access possibilities, the rules of installing bone plates and radiologic features that reflects stages of bone healing. The last part of the paper presents the most common complications.

Keywords

bone plates, DCP plates, LC-DCP, MIPO, bone healing stages in x-ray imaging, complications of bone healing
W drugiej części artykułu poświęconego płytom kostnym przyjrzymy się sposobom ich zakładania, kontroli pozabiegowej etapów zrostu kostnego oraz ewentualnym powikłaniom, jakie mogą powstać.

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.