Robaki jelitowe u psów i kotów – ryzyko i zagrożenia - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Robaki jelitowe u psów i kotów – ryzyko i zagrożenia

Streszczenie

Pomimo dostępności od wielu już lat wysoce skutecznych preparatów przeciwko endopasożytom, zagrożenie inwazjami robaków jelitowych u psów i kotów nie zostało wyeliminowane. Zwierzęta zarażają się obecnymi w środowisku formami inwazyjnymi oraz za pośrednictwem żywicieli paratenicznych i pośrednich. Zwalczanie inwazji robaków jelitowych jest wyzwaniem wymagającym rozpoznania zarażenia, określenia ryzyka dla zwierzęcia oraz zagrożeń dla ludzi. Dane o sposobie utrzymania i zachowania się psów i kotów, możliwościach zdobywania pożywienia z nieznanych źródeł (dostęp do odpadów poubojowych, zjadanie padliny, polowanie na gryzonie) umożliwiają ocenę potencjalnego zagrożenia inwazją. Odrobaczanie profilaktyczne dorosłych psów i kotów jest szczególnie ważne w przypadku zagrożenia inwazjami zoonotycznymi. Zapobiega zarażeniom, których przebieg jest często bezobjawowy i nie zawsze można je zdiagnozować metodami koproskopowymi.

Słowa kluczowe

robaki jelitowe, nicienie, tasiemce, pies, kot

Abstract

Despite the availability of highly effective preparations against endoparasites, the threat of intestinal worms in dogs and cats has not been eliminated. The animals become infected with the infective forms present in the environment and via paratenic and intermediate hosts. The control of intestinal worms is a challenge that requires recognizing the current infection, determining the animal’s risk and the risks of humans, The maintenance and behavior of dogs and cats data, the possibilities of obtaining food from unknown sources (access to slaughterhouse waste, eating carrion, hunting prey) make it possible to recognize potential threats of infection. Prophylactic deworming of adult dogs and cats is especially important when there is a risk of zoonotic infections. It prevents infections, which are often asymptomatic and cannot always be diagnosed by the coproscopic methods.

Keywords

intestinal worms, nematodes, tapeworms, dog, cat

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.