Nowy Zarząd PSLWMZ wybrany! - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Nowy Zarząd PSLWMZ wybrany!

Podczas zeszłorocznego, 27. Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt odbyło się walne zebranie wyborcze jego członków, w trakcie którego wybrany został nowy zarząd PSLWMZ.

Wśród członków Zarządu znaleźli się m. in.:

  • lek. wet. Andrzej Lisowski (Prezes),
  • prof. dr hab. Wojciech Niżański (Prezes Elekt),
  • dr n. wet. Jacek Szulc (Prezes Senior),
  • lek. wet. Dorota Pomorska-Handwerker (Sekretarz),
  • lek. wet. Tomasz Pięknik (Skarbnik).

Na co dzień zarząd PSLWMZ współpracuje z lekarzami wolnej praktyki i państwową służbą weterynaryjną, pracownikami naukowymi Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej i innych placówek naukowych w kraju i za granicą, Samorządem Zawodowym i innymi organizacjami skupiającymi lekarzy weterynarii działającymi na terenie kraju oraz krajowymi i zagranicznymi wytwórcami oraz dystrybutorami leków, materiałów medycznych oraz sprzętu weterynaryjnego tworząc społeczność, której prawa i interesy reprezentuje wobec organów administracji rządowej oraz samorządowej.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt propaguje także działalność naukowo-badawczą. Istotne dla niego są zarówno standardy prowadzenia praktyki lekarsko weterynaryjnej, jak i upowszechnianie najnowszych doniesień i osiągnięć naukowych dla szeroko pojętego podnoszenia kwalifikacji oraz stałego postępu nauki.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności organizuje konferencje, warsztaty i kursy oraz wspiera projekty naukowo-badawcze z zakresu leczenia chorób małych zwierząt. Nie tylko przyczyniając się do rozwoju wiedzy, ale także promując swoich członków na forum krajowym i międzynarodowym. Wewnątrz Stowarzyszenia funkcjonują sekcje, którym przewodzą znakomici specjaliści w swoich dziedzinach.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt jest organizacją zrzeszającą lekarzy weterynarii z całej Polski, propagującą działalność naukowo-badawczą z zakresu lecznictwa i profilaktyki małych zwierząt. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.