Adrenalektomia i znieczulenie do zabiegu – opis przypadku - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Adrenalektomia i znieczulenie do zabiegu – opis przypadku

Streszczenie

Powstanie zespołu endogennego Cushinga jest powodowane między innymi przez guzy nadnerczy, które prowadzą do nadmiernego wydzielania kortyzolu, a w konsekwencji do różnych chorób towarzyszących (9). Poznanie patofizjologii tych jednostek jest bardzo ważne, ponieważ będą one miały wpływ na: dobór metod znieczulenia, rodzaju anestetyków i innych zabiegów, a także leków w okresie okołooperacyjnym. Ważne jest określenie dokładnej lokalizacji guza, ponieważ leczeniem z wyboru jest resekcja chirurgiczna (1), co nieodzownie wiąże się ze znieczuleniem. Znieczulenie pacjenta z chorobą endokrynologiczną jest obarczone dużym ryzykiem anestezjologicznym.

Słowa kluczowe

adreneloktomia, hiperadrenokortyzm, choroba Cushinga, znieczulenie

Abstract

Cushing’s endogenous syndrome is caused mainly by adrenal gland tumors, which can lead to increased cortisol secretion and, as a consequence, to the development of accompanying diseases. A knowledge of the pathophysiology of those diseases is esssential as it will influence our choice of anesthetic methods, anesthetic drugs, as well as other procedures and medicines during the pre- and postoperative periods. It is important to precisely localize a tumor as the treatment of choice is surgical resection. Anesthetic management of a patient with the endocrine disease is more hazardous.

Keywords

adrenelectomy, hyperadrenocorticism, Cushing’s disease, anaesthesia

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.