Ostre rozszerzenie i skręt żołądka u psów

Streszczenie Ostre rozszerzenie i skręt żołądka (GDV − ang. Gastric Dilatation Volvulus) jest zaburzeniem nieuchronnie prowadzącym do śmierci zwierzęcia w przypadku niepodjęcia interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Dotyka głównie starsze psy czystych ras olbrzymich o głębokiej klatce piersiowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną etiopatogeneza, diagnostyka, algorytm postępowania oraz leczenie chirurgiczne tego zaburzenia – odbarczenie i repozycja żołądka oraz gastropeksja zapobiegająca nawrotom choroby. Słowa kluczowe … Czytaj dalej Ostre rozszerzenie i skręt żołądka u psów