Nowe zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Nowe zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

lekarzy weterynarii recept
fot. istock
1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wystawiania recept przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze. Lekarze weterynarii są zobligowani do umieszczania na receptach weterynaryjnych, na których przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, unikalnego numeru identyfikującego daną receptę.

Stosowanie przez lekarzy weterynarii produktów leczniczych (w tym weterynaryjnych) zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe wykazuje tendencję wzrostową. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wartość sprzedaży produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu odurzającym i psychotropowym w 2016 r. wyniosła 5,2 mln zł. W roku 2016 wojewódzcy Inspektorzy farmaceutyczni wydali 3433, a do końca III kwartału 2017 r. 2872 zgody lekarzom weterynarii lub zakładom leczniczym dla zwierząt na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Obowiązujące dotychczas warunki i przepisy prawne dotyczące nadzoru i kontroli stosowania przez zakłady lecznicze dla zwierząt produktów leczniczych zawierających substancje kontrolowane nie ograniczały dostatecznie ryzyka wykorzystania tych produktów niezgodnie z przeznaczeniem. Główną przyczyną inicjatywy zmierzającej do zmiany przepisów dotyczących wystawiania recept przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe były coraz częstsze przypadki prób realizowania fałszywych recept weterynaryjnych oraz raport Najwyższej Izby Kontroli – Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym towarzyszących, marzec 2019 – negatywnie oceniający system nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje odurzające lub psychotropowe, wykorzystywane w leczeniu zwierząt.

W wyniku podjętych działań legislacyjnych w grudniu 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U., poz. 2424 oraz Dz.U. z 2021 r., poz. 1141). Przedmiotowe rozporządzenie wprowadziło nowe regulacje dotyczące wystawiania recept na produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe przez lekarzy weterynarii.

Jednocześnie należy pamiętać, że lekarzy weterynarii obowiązują wciąż przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U., poz. 891). W oparciu o przepisy tego rozporządzenia wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii.

Nazwy produktów leczniczych podaje się w brzmieniu ustalonym w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Załącznik do rozporządzenie określa wzór recepty weterynaryjnej – blankiet recepty na produkty lecznicze jest w kolorze białym, z biegnącym po przekątnej jasnozielonym paskiem.

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.