Aspekty prawne wykreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Aspekty prawne wykreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji

W trakcie prowadzenia praktyki lekarsko-weterynaryjnej w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt należy uwzględnić, że może on w pewnych przypadkach zostać wykreślony z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną. W artykule omówiono, w jakich przypadkach prowadzony zakład leczniczy dla zwierząt może zostać wykreślony z ewidencji, oraz jak bronić się w takich sytuacjach.Warunki skreślenia zakładu z ewidencji

Warunki skreślenia z ewidencji zakładu leczniczego dla zwierząt (dalej w skrócie ZLZ) określa Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (dalej w skrócie UZLZ). Sytuacja ta ma miejsce po wystąpieniu określonych przesłanek wymienionych w art. 19 ust. 1 i 2 UZLZ. I tak, zgodnie z art. art. 19 ust 1 UZLZ, w przypadku stwierdzenia, że zakład leczniczy dla zwierząt przestał spełniać wymogi określone odpowiednio w art. 5-11 lub narusza inne przepisy ustawy albo zostało stwierdzone naruszenie przepisów Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wyznacza termin do usunięcia uchybień, a po jego bezskutecznym upływie może podjąć uchwałę o skreśleniu zakładu z ewidencji.

Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca posłużył się w końcowej części zapisu tego artykułu słowem „może”, więc nie oznacza to obligatoryjności, a jedynie fakultatywność zastosowania tego działania. Warto pamiętać, że jeśli w okresie wezwania wskazane przez radę uchybienia zostaną usunięte, potrzeba skreślenia ZLZ z ewidencji przestanie być aktualna.

Świadczenie usług przez osoby nieuprawnione

Powyższa opcja nie będzie jednak możliwa, gdy w ZLZ są świadczone usługi przez osoby nieuprawnione do świadczenia usług weterynaryjnych. Wtedy bowiem zgodnie z zapisem z art. 19 ust. 2 UZLZ Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna skreśla z ewidencji ZLZ bez wyznaczenia terminu do usunięcia uchybień. Ma to miejsce w przypadku stwierdzenia, że usługi weterynaryjne są w tym zakładzie świadczone przez osoby nieuprawnione do świadczenia tego typu usług. Warto zwrócić uwagę, że w takich warunkach zakład leczniczy dla zwierząt jest skreślany od razu z ewidencji po powzięciu i sprawdzeniu informacji o świadczących usługi osobach nieuprawnionych. Skreślenie z ewidencji bez uprzedniego wyznaczenia terminu do usunięcia uchybień następuje również, jeżeli uchybienie sformułowane w art. 19 ust. 1 udzl. zostanie stwierdzone powtórnie.

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.