Wybrane obowiązki i ważne terminy w zakładzie leczniczym dla zwierząt - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Wybrane obowiązki i ważne terminy w zakładzie leczniczym dla zwierząt

obowiązek

Właściwa organizacja przedsiębiorstwa i bieżące śledzenie przepisów prawa są kluczowe dla lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt.

Na podmiotach prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt spoczywa wiele obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jedne z nich wymagane są wyłącznie podczas rejestracji działalności gospodarczej, inne towarzyszą przedsiębiorcy przez cały okres prowadzenia działalności. Większość z nich jest powszechnie znana i wypełniana, jednakże o niektórych zobowiązaniach względem różnych instytucji przedsiębiorcy dowiadują się podczas kontroli. Aby przestrzegać przepisów prawa, trzeba je znać – zgodnie z zasadą, że nieznajomość prawa szkodzi, niewiedza nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. W konsekwencji przedsiębiorca prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt może narazić się na nieprzyjemności i konsekwencje finansowe.

Niniejszy artykuł dokonuje przeglądu wybranych obowiązków spoczywających na podmiotach prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt i związanych z nimi terminów. Prezentowane opracowanie ze względów oczywistych nie uwzględnia wszystkich obowiązków i terminów (w szczególności związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, VAT, składkami ZUS – gdyż te są najczęściej znane i wypełniane).

Obowiązek informowania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych ujętych w rejestrze członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru członków tej izby. Zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. 2014 poz. 1509) lekarz weterynarii ma obowiązek przekazania okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej danych objętych rejestrem i powiadomić o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. Do ...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.