Przegląd wybranych protokołów terapeutycznych w aspekcie eksperymentalnej oftalmologii regeneracyjne - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Przegląd wybranych protokołów terapeutycznych w aspekcie eksperymentalnej oftalmologii regeneracyjne

Streszczenie

Artykuł ten jest przeglądem doniesień naukowych na temat zastosowania medycyny regeneracyjnej w okulistyce weterynaryjnej. Autorzy skupiają się na przedstawieniu możliwych zastosowań medycyny regeneracyjnej w leczeniu chorób narządu wzroku, takich jak postępujący zanik siatkówki (PRA) czy jaskra. Omówiono również zdolność komórek macierzystych do regeneracji tkanek, która jest możliwa dzięki wydzielaniu przez nie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. Terapie z użyciem medycyny regeneracyjnej dają nadzieję na ocalenie wzroku wielu chorych zwierząt.

Słowa kluczowe

komórki macierzyste, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, postępujący zanik siatkówki, jaskra, medycyna regeneracyjna, siatkówka

Abstract

The article presents an overview of scientific reports connected with the application of regenerative medicine in veterinary ophthalmology. The authors focused on presenting possible use of regenerative medicine in eye diseases treatment, e.g. in progressive retinal atrophy or glaucoma. Also discussed is stem cells capability to regenerate tissue due to extracellular vesicles release. The mentioned therapies give hope for saving vision in many patients.

Keywords

stem cells, extracellular vesicles, progressive retinal atrophy, glaucoma, regenerative medicine, retina

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.