Dobre życie, dobra śmierć – czyli eutanazja psów i kotów w starszym wieku - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Dobre życie, dobra śmierć – czyli eutanazja psów i kotów w starszym wieku

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie lekarzom weterynarii uwarunkowań związanych z podejmowaniem decyzji o eutanazji starszych psów i kotów. Omówiono pojęcie „jakość życia” i wskazano czynniki wpływające na dobrą jakość życia małych zwierząt. Określono również czynniki wpływające na złą jakość życia w przebiegu chorób związanych z wiekiem i wskazano zespoły objawowe, które zmuszają właścicieli zwierząt i lekarzy do podejmowania decyzji o eutanazji. Podano również, z praktycznego punktu widzenia, techniczne i organizacyjne zasady, które powinny być przestrzegane podczas przeprowadzania eutanazji. Artykuł jest zbiorem zasad i doświadczeń klinicznych autorów, które mogą pomóc lekarzom w trudnych momentach pracy gabinetowej ze starszymi psami i kotami.

Słowa kluczowe

geriatria, decyzja o eutanazji, eutanazja, psy, koty

Abstract

The aim of the paper is to show veterinarians the determinants of making decisions about euthanasia of older dogs and cats. The concept of „Quality of Life” is discussed and factors influencing the good quality od life of small animals are indicated. Factors influencing the poor quality of life in the course of age-related diseases are also determined and symptomatic syndromes that force pet owners and veterinarians to make decisions about euthanasia are indicated. Also listed, from a practical point of view, are the technical aspects that should be respected when carrying out euthanasia. The article collects the authors’ principles and clinical experiences that may help veterinarians in the difficult moments of clinical work with older dogs and cats.

Keywords

geriatrics, decision about euthanasia, euthanasia, dogs, cats

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.